Obecná pravidla závodu

Gumák je sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let. Jedná se o závod a osoba mladší 18 let musí při registraci odevzdat písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce.